no right click

Saturday, June 04, 2011

mature state I

Menjadi dewasa adalah proses aksiomatik(proses apa tu?) yang terjadi pada setiap diri manusia normal. Kerana, bila proses itu tidak berjalan sedemikian, itu bererti ada yang tidak normal dalam diri manusia tersebut. Macam mana itu?

1. Kematangan berfikir: Seorang yang dewasa tahu bagaimana harus berfikir sebelum bertindak. Dia tahu betul betapa pentingnya perancangan sebelum melakukan suatu hal, dan evaluasi setelah melakukannya dengan serta merta, dan tidak “grabak-grubuk” macam menggelabah begitu sahaja. Seorang yang dewasa dapat berfikir secra logis, optimis dan kritis.

2. Kedewasaan emosional: Seorang yang dewasa, dapat memahami dan mengendalikan gejolak emosinya. Justeru itulah yang membezakannya dengan seorang anak kecil, yang tidak tahu mengapa ia beremosi dan bagaimana untuk mengendalikannya. Dia mampu menyalurkan dan menempatkan emosinya pada sesuatu yang benar dan bukannya auta semata-mata.

3. Kecerdasan rohaniah: Seorang yang dewasa, memiliki jiwa yang tenang dalam erti kata tidak ada kegundahan yang menyebabkan jiwanya lemah. Ianya adalah kemampuan rohani untuk meyakini dan memahami bahawa ketenangan sejati itu bersumber dari yang Maha Menenangkan. Rohani yang cerdas, mampu mengetahui betul bahwa banyak keterbatasan yang ia miliki, sehingga ia dapat menempatkan diri di hadapan Sang Penciptanya, mengetahui hak-Nya, dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan keikhlashan.

4. Kepekaan sosial: Seorang yang dewasa, akan melihat dirinya adalah sebahagian daripada masyarakat. Suatu komunitas hierarki yang majmuk. Kepekaan hati terhadap masalah dan kondisi sosial realiti akan mampu menumbuh dan mengembangkan rasa simpati, yang menepis jauh-jauh rasa egois dalam membuat sesuatu perkara. Seorang yang dewasa sangat memahami bahawa apa yang dia berikan hari ini kepada orang lain, suatu saat akan dia terima dari orang lain.

Menjadi dewasa adalah juga suatu keputusan yang penuh tanggung jawab dan asbabnya. Ini kerana, setiap orang dewasa akan selalu bertanggung jawab penuh akan apa yang dikerjakannya dan memahami dengan betul bahawa setiap perbuatan yang dilakukan ada konsekuensi logiknya.

p/s: guys, ingat lagi tak dengan iklan MILD cigarette katanya "tua itu pasti…tapi dewasa itu pilihan" . then everyone can have their own choices right. so please, behave yourself !!


Post a Comment